Контакти АСКОМ

За връзка относно производството на ЕТ "АСКОМ":


инж. Ясен Асенов,
Тел.: 0895 66 39 39

За връзка относно рекламни услуги и уеб дизайн:

инж. Стефка Георгиева Команова - Асенова
Тел.: 0895 46 45 45
email: askom@abv.bg
Адрес:
гр. Златоград.